Osalejale

Rakvere Gümnaasiumi filmifestival 2021 filmide esitamistähtaeg on 1. detsember 2020.

Aitäh, et oled huvitatud Rakvere Gümnaasiumi filmifestivalil osalemisest! Enne, kui alustad, palun loe hoolikalt läbi osalemistingimused. Film tuleb esitada .mp4 või .mov formaadis interneti vahendusel (näiteks Dropboxi/ Google Drive’i/ WeTransferisse laadituna).

 

Filmiga tuleb kaasa panna täidetud filmikaart, mille leiad siit. Täidetud filmikaart koos filmi ja teiste materjalidega tuleb saata meiliaadressile filmifestival@filmifestival.eu.

Osalemistingimused

Rakvere Gümnaasiumi filmifestival on amatöörlühifilmifestival, mille eesmärgiks on motiveerida noori harjutama kätt filminduses. Ühtlasi on ürituse eesmärgiks anda omapoolne panus esitlemaks noorte teoseid ka laiemale publikule.

 

1. Filmi valmimise ajale ei ole seatud piiranguid.
2. Film peab osalema Rakvere Gümnaasiumi filmifestivalil esimest korda;
2.1. film võib olla osalenud varasemalt teistel festivalidel.
3. Festivalil osaleva filmi filmikaardis väljatoodud meeskonna kõik liikmed – režissöör, stsenarist, operaator – peavad olema vanuses kuni 26 eluaastat;
3.1. erand kehtib juhendajate puhul.
4. Filmid jagunevad kahte kategooriasse autori vanuse või kooliastme järgi;
4.1. kõik filmid, mille autor on vanem kui 19 eluaastat loetakse tudengikategooriasse;
4.2. kõik filmid, mille autorid on nooremad kui 20 eluaastat, kuid õpivad kõrg- või ülikoolis loetakse automaatselt tudengikategooriasse;
4.3. kõik filmid, mille autor on noorem kui 20 eluaastat ning ei õpi kõrg- või ülikoolis loetakse õpilaskategooriasse.
5. Esitatav film peab olema omaloominguline ning originaalne;
5.1. plagiaat ei ole Rakvere Gümnaasiumi filmifestivalil lubatud.
6. Filmidel puuduvad teema- ning žanripiirangud.
7. Esitatava filmi kogupikkus ei tohi ületada 20 minutit.
8. Esitatava amatöörfilmi sisu peab vastama üldtuntud viisakusreeglitele;
8.1 filmisisu ei tohi propageerida vägivalda ega julmust ning olla pornograafiline.
9. Iga autor võib esitada ainult ühe filmi;
9.1 kui esitatakse ühe autori poolt mitu lühifilmi, siis on Rakvere Gümnaasiumi filmifestivali meeskonnal õigus hinnata ainult esimest esitatud filmi teisi saadetuid üle vaatamata.
10. Film tuleb esitada .mp4 või .mov formaadis interneti vahendusel (näiteks Dropboxi/Google Drive-i/WeTransferisse laadituna).
10.1. filmi esitamisel tuleb juurde lisada täidetud filmikaart.
10.2. juurde palume lisada kvaliteetse foto (nt kaader filmist) autori omal valikul ning võimalusel ka filmi treiler või meelepärane katkend filmist (20-30 sekundit pikk), mida saame kasutada teaser’ina,
10.2.1. lisamaterjalide mitte lisamisel valivad korraldajad need juhuslikult omal valikul.
11. Kõikidel filmidel, kus ei räägita eesti keeles, peavad olema eestikeelsed subtiitrid.

 

Korraldajatel on õigus:

1) teha muudatusi reglemendis;
2) pretensioonide korral film programmist kõrvaldada.

Osaledes Rakvere Gümnaasiumi filmifestivalil, kinnitab filmi autor, et on tutvunud osalemistingimustega ning järgib neid.

 

Täiendavate küsimuste korral kirjuta meile: filmifestival@filmifestival.eu.